Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ

Начало » Административно обслужване » Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване » Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ

Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ

Заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация и заявление за издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България, считано от 19.12.2011 г., се подават в ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Считано от 19 декември 2011 г. заявленията за издаване на:

  • УДОСТОВЕРЕНИЕ за установяване степента на владеене на български език при придобиването на българско гражданство по натурализация;
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ за владеене на български език и професионалната терминология на български език за упражняване на медицинска професия в Република България.

се подават в ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5

С настъпилите изменения в Наредба № 5 от 03.09.1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация и Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), дейностите по издаване на цитираните удостоверения се извършват от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката.

За допълнителна информация:
тел. 02/970 56 59 и 02/970 56 27;
e-mail[email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“