Избирам себе си

Начало » Общо образование » В помощ на класния » Материали за часа на класния ръководител » Избирам себе си

„Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Директорът на Националния център по наркомании е подписал съгласие за реализиране в училищна среда № 411 от 07.09.2016 г. Становището на Министерството на образованието и науката е, че програмата съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения - съобразена е с възрастовите особености, преобладава интерактивната предлекционна форма и утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.

Програмата е в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 - 2018 г. и е в съответствие с европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Подлежи на мониторинг от НЦН и МОН и оценка за ефективност на процеса и на резултата. Насочена е към работа с ученици от V, VI и VII клас, техните родители и класни ръководители.

Участието в програмата е доброволно и работата по нея се изпълнява от специалисти на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София съвместно с училищните психолози или педагогически съветници.

За повече информация тел.: 0876 59 71 21 и  на адрес: http://www.sofiamca.org/?id=9.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“