Посланици на здравето - 2016

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Посланици на здравето - 2016

30 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2016/2017 година

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2016/2017 година. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

Проектите, отговарящи на регламента са 30, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 10 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 7 проекта. Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите по-долу.

Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2017 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, като и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“