Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Начало » Документация » Регистри » Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ към 1 юни 2017 г.

1. Аграрен университет - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.01.2013 г. за срок от шест години   

Валидна до24.01.2019 г.   

Оценка9,29    

Програмна акредитация:

2. Академия на МВР - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 03.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 03.10.2019 г.

Оценка: 9,02

Програмна акредитация:

3. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.05.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.05.2019 г.

Оценка: 9,19

Програмна акредитация:

4. Американски университет в България - Благоевград 

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,00

Програмна акредитация:

5. Бургаски свободен университет

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 26.07.2017 г.

Оценка: 8,66

Програмна акредитация:

6. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Институционална акредитация: Дадена акредитация на 13.06.2013 г. за срок от шест години 

Валидна до: 13.06.2019 г.

Оценка: 9,12

Програмна акредитация:

7. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.10.2018 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация:

8. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 21.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 21.06.2018 г.

Оценка: 9,16

Програмна акредитация:

9. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация:

10. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 15.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до:  15.11.2017 г.

Оценка: 8,60

Програмна акредитация:

11. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 18.04.2013 г. за срок от четири години

Валидна до: 18.04.2017 г.

Оценка: 6,45

Програмна акредитация: 

12. Висше училище по застраховане и финанси - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.05.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 08.05.2020 г.

Оценка: 9,04

Програмна акредитация: 

13. Висше училище по мениджмънт - Варна

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

14. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Институционална акредитация: Преобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

15. Висше училище по телекомуникации и пощи - София

Институционална акредитацияПреобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2017 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

16. Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,06

Програмна акредитация: 

17. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив

Институционална акредитацияПреобразувано висше училище, акредитирано до 21.05.2018 г.

Валидна до:

Оценка:

Програмна акредитация: 

18. Европейски политехнически университет - Перник

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.07.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 07.07.2019 г.

Оценка: 4,69

Програмна акредитация: 

19. Икономически университет - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 04.10.2017 г.

Оценка: 8,46

Програмна акредитация: 

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години

Валидна до: 27.09.2016 г.

Оценка: 5,21

Отрицателна оценка на Акредитационния съвет на НАОА на Проекта за преобразуване на Частно висше училище, самостоятелен Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг в Специализирано частно висше училище Софийско висше бизнес училище (СВБУ)  - 09.06.2016 г.

Програмна акредитация: 

21. Колеж по туризъм - Благоевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 11.05.2016 г. за срок от три години

Валидна до: 11.05.2019 г.

Оценка: 4,79

Програмна акредитация: 

22. Лесотехнически университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 28.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 28.03.2018 г.

Оценка: 8,94

Програмна акредитация: 

23. Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години 
Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет "Проф.д-р Параслев Стоянов" - Варна

Валидна до: 05.09.2019 г.
Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

Оценка: 9.27

Програмна акредитация: 

24. Медицински университет - Плевен

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.01.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.01.2020 г.

Оценка: 8.49

Програмна акредитация: 

25. Медицински университет - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.10.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 24.10.2019 г.

Оценка: 9,40

Програмна акредитация: 

26. Медицински университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 25.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.07.2019

Оценка: 9,68

Програмна акредитация: 

27. Международно висше бизнес училище - Ботевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 08.11.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 08.11.2017 г.

Оценка: 8,02

Програмна акредитация: 

28. Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 10.01.2018 г.

Оценка: 8,72

Програмна акредитация: 

29. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.10.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.10.2022 г.

Оценка: 9,17

Програмна акредитация: 

30. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 14.09.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.09.2018 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация: 

31. Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 05.09.2019 г.

Оценка: 9,23

Програмна акредитация: 

32. Национална спортна академия "Васил Левски" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 30.01.2014 г. за срок от шест години

Валидна до: 30.01.2020 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация: 

33. Национална художествена академия - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 10.01.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 10.01.2019 г.

Оценка: 9,03

Програмна акредитация: 

34. Нов български университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.12.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 06.12.2018 г.

Оценка: 9,00

Програмна акредитация: 

35. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.02.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.02.2019 г.

Оценка: 9,36

Програмна акредитация: 

36. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Валидна до: 07.06.2018 г.

Оценка: 9,28

Програмна акредитация: 

37. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 25.10.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 25.10.2018 г.

Оценка: 9,59

Програмна акредитация: 

38. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

Институционална акредитацияДадена акредитация на 13.12.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 13.12.2017 г.

Оценка: 8,13

Програмна акредитация: 

39. Театрален колеж "Любен Гройс" - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.03.2013 г. за срок от пет години

Валидна до: 07.03.2018 г.

Оценка: 8,09

Програмна акредитация: 

40. Технически университет - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.07.2014 г. за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Добрич на Техническия университет – Варна

Валидна до: 24.07.2020 г.

Оценка: 9,18

Програмна акредитация: 

41. Технически университет - Габрово

Институционална акредитацияДадена акредитация на 11.10.2012 г. за срок от пет години

Валидна до: 11.10.2017 г.

Оценка: 8,63

Програмна акредитация: 

42. Технически университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 14.06.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 14.06.2018 г.

Оценка: 9,50

Програмна акредитация: 

43. Тракийски университет - Стара Загора

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,27

Програмна акредитация: 

44. Университет за национално и световно стопанство

Институционална акредитацияДадена акредитация на 19.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 19.07.2018 г.

Оценка: 9,65

Програмна акредитация: 

45. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 06.03.2014 г.  за срок от шест години

Валидна до: 06.03.2020 г.

Оценка: 9,31

Програмна акредитация: 

46. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 28.11.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 28.11.2019 г.

Оценка: 9,14

Програмна акредитация: 

47. Университет по хранителни технологии - Пловдив

Институционална акредитацияДадена акредитация на 01.12.2016 г. за срок от шест години

Валидна до: 01.12.2022 г.

Оценка: 9,07

Програмна акредитация: 

48. Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас

Институционална акредитацияДадена акредитация на 04.07.2013 г. за срок от шест години

Валидна до: 04.07.2018

Оценка: 8,86

Програмна акредитация: 

49. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,01

Програмна акредитация: 

50. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 02.04.2015 г. за срок от пет години

Валидна до: 02.04.2020 г.

Оценка: 8,92

Програмна акредитация: 

51. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Институционална акредитацияДадена акредитация на 26.07.2012 г. за срок от шест години

Валидна до: 26.07.2018 г.

Оценка: 9,26

Програмна акредитация: 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“