Стипендии на „Мацумае”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии на „Мацумае”

ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2018 - март 2019 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

  • Да притежават образователна и научна степен "доктор";  
  • Да са на не повече от 49-годишна възраст към момента на кандидатстване;
  • Да владеят в достатъчна степен английски или японски език;
  • Да не са посещавали досега Япония;
  • Да притежават покана от японска институция (университет,  научноизследователски институт, лаборатория и др.), с уточнена работна програма.

На одобрените кандидати Международна фондация "Мацумае" ще предостави:

  • Самолетен билет до Япония и обратно;
  • Месечна сума – 220 000 японски йени;
  • Застраховки и др.

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация "Мацумае" до 31 август 2017 г.

Подробна информация за необходимите документи и формуляри за кандидатстване може да бъде намерена на: www.mif-japan.org.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“