Архив на учебни програми

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Архив на учебни програми

Архив на учебни програми

Учебни програми за I клас в сила до учебната 2015-2016 година

Учебни програми за II клас в сила до учебната 2016-2017 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за III клас в сила до 2017/2018 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за IV клас в сила до учебната 2018/2019 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за V клас в сила до учебната 2015-2016 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

ЗАБЕЛЕЖКА: Учебните програми за задължителноизбираема подготовка, както и тези за спортните училища продължават да бъдат в сила.


Учебни програми за VI клас в сила до учебната 2016-2017 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за VII клас в сила до учебната 2017-2018 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура


Учебни програми за VIII клас в сила до учебната 2016/2017 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура
ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка


Учебни програми за IX клас в сила до учебната 2017/2018 година

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка


Учебни програми за X клас в сила до учебната 2018/2019 година

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за XI клас в сила до учебната 2019/2020 година

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“