Учебни програми по чужд език

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Учебни програми по чужд език

Учебни програми по чужд език

Ниво A1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Ниво A2

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-3437 от 28.11.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

Ниво A1-А2

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

  • Португалски език, утвърдена със Заповед № РД09-1026/15.06.2018 г. на министъра на образованието и науката

Ниво A1 - B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

Ниво B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

Английски език за постигане на ниво B1.1

Френски език за постигане на ниво B1.1

Немски език за постигане на ниво B1.1

Испански език за постигане на ниво B1.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1

Руски език за постигане на ниво B1.1

Ниво B1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Ниво B2.1

Учебни програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B2.1

Учебни програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-2203/04.09.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 11.09.2020 г.)

Арабски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 1)

Китайски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 2)

Корейски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 3)

Японски език за постигане на ниво В2.1 (Приложение № 4)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“