Ваня Стойнева

Начало » Министерство » Политически кабинет » Ваня Стойнева

Ваня СтойневаВаня Стойнева

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заместник-министър Ваня Стойнева има богат опит в управлението и контрола на средствата от Европейския съюз. Познава задълбочено регулацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участвала е активно в създаването на нормативната уредба за програмните периоди 2014-2020 г. и 2021-2027 г.

Ваня Стойнева е била три пъти служебен заместник-министър. През 2013 г. е отговаряла за ОП „Развитие на човешките ресурси“ в Министерството на труда и социалната политика. През 2017 г. е била в Министерството на образованието и науката с ресор ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В първия служебен мандат през 2021 г. е управлявала подготовката за влизане в Еврозоната, възстановяването на европейските средства по оперативните програми, държавните помощи, както и дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост в Министерството на финансите.

Г-жа Стойнева е работила като ръководител „Съответствие“ във „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД. Била е също координатор по проект „Инициативи на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика, началник-сектор в Министерството на икономиката и държавен експерт в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

Ваня Стойнева е магистър по международни отношения със специализация „Европейски страни“ от Университета за национално и световно стопанство в София. Владее английски и френски език.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“