Президент на EQAR

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Президент на EQAR

Конкурс за избор на президент на Европейския регистър по осигуряване качеството във висшето образование (EQAR) - 2017-2020 г.

Европейският регистър по осигуряване качеството във висшето образование (EQAR), набира кандидати за заемане на поста „Президент“ за периода 1 юли 2017 г.- 30 юни 2020 г. Президентът ръководи организацията в съответствие с изискванията на  Общото събрание,  решенията на Изпълнителния съвет и Комитета по регистъра.

Крайната дата за кандидатстване е 7 март 2017 г. Комисията ще покани избрани кандидати за интервю. Кандидатите ще бъдат информирани до 20 март 2017 г. дали са избрани за интервю, което ще се състои на 19 април 2017 г. в Брюксел.

Ще бъдат подбрани до двама подходящи кандидата, между които, след лично представяне на 24 май 2017 г. в Малта, общото събрание на EQAR ще направи избор.

Кандидатите е необходимо да изпратят мотивационно писмо и автобиография, както и списък на всички,  заемани от тях позиции,  на  е-mail: [email protected] за г-н Colin Tück, директор на EQAR.

За допълнителни въпроси:  Freddy Coignoul, председател на изборната комисия, е-mail: [email protected]. Информацията, свързана с кандидатите, ще бъде съхранявана  според условията за конфиденциалност.

За повече информация моля разгледайте приложения PDF файл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“