IPD летни академии

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » IPD летни академии

Международни летни академии, организирани от „Международния институт за мира и диалога“ (IPD)

„Международният институт за мира и диалога“ (IPD)  е водещ организатор на няколко успешни международни обучения и програми за проучвания в Швейцария, в сферата на мира, разрешаването на конфликтите, сигурността, междукултурния диалог и човешките права.

Следващите международни летни програми ще се проведат в Швейцария. Желаещите могат да вземат участие в лятната академия с продължителност 10-20 дни или 3 месечната CAS- проучвателна програма.

Основна цел на летните програми:

  • Основна цел на лятната академия с продължителност 10-20 дни е да обогати уменията на представители от държавните институции, бизнес сектора, неправителствените организации, образователните институции и други заинтересовани страни.
  • Основна цел на 3- месечната програма е да подобри уменията на учените, чрез академична практика, учебни материали, наблюдение и насоки.

Кандидатите могат да изпратят заявление за участие, CV и сканирана първа страница на паспорт (със снимка) на e-mail: [email protected] до 1 юни 2017 г.
    
За повече информация, моля разгледайте прикачения файл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“