Изпитни материали за ДЗИ - 2016 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2016 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“