Проекти на НП 2017 г.

Начало » Документация » Проекти на документи » Проекти на документи 2017 » Проекти на НП 2017 г.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани  на e-mail: [email protected] или [email protected] до 29 март 2017 г. (включително).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“