Арт работилница, Словакия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Арт работилница, Словакия

Международен конкурс по изкуство в Словашката република

Училище „Имро Вайнер Крал" в Словашката република организира арт работилница чрез интернет в Поважска Бистрица за тричленни отбори от ученици на възраст между 14 и 18 години от страни-членки на Европейския съюз. Конкурсът е в три категории: мултимедийна, арт пространствена инсталация, интересно представена в AVI размер или POWER POINT на английски език; анимационен филм; тематична колекция от арт фотография.

При размер на файла 1-10 MB материалите се изпращат по интернет на адрес: [email protected]. Файлове с по-големи размери, например видеофайлове с дължина максимум 5 мин., се изпращат на CD или DVD на адреса на училището:

Zakladna umelecka skola
Imra Weinera Krala
Jesenskeho 246/10
017 01 Povazska Bystrica
Slovenska republika

Файлът на тричленния отбор трябва да съдържа:

  • малките имена, фамилните имена, възрастта, езиковите умения на отбора,
  • заглавието на файла,
  • педагог (учител),
  • училище (адрес),
  • държава,
  • интернет контакт (електронен адрес),
  • разрешение на участниците в състезанието файлът да бъде публикуван в методически материали в електронен формат.

Файловете се изпращат до 28 април 2017 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“