Стипендии Кипър

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии Кипър

СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА MBA ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ОТ КИПЪРСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ

Кипърският държавен университет предлага стипендии за магистърска програма MBA за учебната 2017/2018 г. Критериите за оценяване на кандидатите са: българско гражданство, завършена бакалавърска степен от призната академична институция, тригодишен стаж на пълен работен ден, владеене на английски език, представяне на 2 препоръки и провеждане на интервю с оценяващата комисия на университета.

Краен срок за подаване на документите е 31 март 2017 г.

Повече информация за магистърска програма MBA за учебната 2017/2018 г. на Кипърския държавен университет може да намерите на интернет адрес: www.mba.ucy.ac.cy.

Адрес за контакти: [email protected] и тел. +357 22 893600.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“