Списък на класираните кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Развитие на човешките ресурси” » Списък на класираните кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

Списък на класираните кандидати по проект BG051PO001-4.3.02-0001

СПИСЪЦИ на класираните кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” в центровете за кариерно ориентиране
по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

За области:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“