Учебни програми по хореография

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Учебни програми по хореография

Учебни програми по хореография

Заповед № РД09-2315 от 27.04.2017 г. за утвърждаване на учебни програми по хореография съгласно приложенията:

Учебна програма по хореография за I клас

Учебна програма по хореография за II клас

Учебна програма по хореография за III клас

Учебна програма по хореография за IV клас

Учебна програма по хореография за V клас

Учебна програма по хореография за VI клас

Учебна програма по хореография за VII клас

Учебна програма по хореография за VII клас

Учебна програма по хореография за VIII клас

Учебна програма по хореография за IX клас

Учебна програма по хореография за X клас

Учебна програма по хореография за XI клас

Учебна програма по хореография за XII клас

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“