Защитените растения на България

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Защитените растения на България

Конкурс “Застрашените и защитените растения на България” за снимка, рисунка, презентация/видеоклип и есе

Край: 10.05.2017 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“