П

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » П

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Павлина Тодорова Тодорова, главен експерт

Пламен Йосифов Георгиев, експерт, програми и проекти

Пенка Добрева Иванова, директор на дирекция

Петър Любенов Пачев, главен експерт

Петър Маринов Бараков, старши специалист - дежурен по оповестяване

Петя Славчева Георгиева, главен експерт

Пламен Сашев Славов, държавен експерт

Пламен Сашев Славов, държавен експерт 

Пламен Сашев Славов, държавен експерт

Полина Владимирова Фетфова, главен експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“