2017-2018

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране » Архив "Класиране" » 2017-2018

Класиране за учебната 2017/2018 година


Протоколи от национални състезания по професии

Списък към Протокол № 9/29.03.2018 г. Класиране за участие в Национален кръг - Най-добра бизнес идея

Протокол за класиране на участниците в националния кръг на националнтото състезание по счетоводство

Списък на отборите, класирани за участие в националния кръг на конкурс „Най-добър млад фризьор и гримьор“

Списък на отборите, класирани за участие в националния кръг на конкурс „Млади таланти в модата“, 29-21 април 2018 г., гр. Пловдив


Протоколи от олимпиади и национални състезания по предмети

Протоколи от класирането на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии

Протоколи от класирането на Национално състезание по компютърни мрежи, 14-15 април 2018 г.

Протоколи от класирането на Национален пролетен турнир по информатика, 21-22 април 2018 г.

Протокол с резултатите на учениците, участвали в Национално състезание „Виртуално предприятие“, трети кръг (финал) – 14.04.2018 г., гр. София

Протокол от XVII Национален конкурс „Бог е любов“

Протоколи с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по география и икономика, град Стара Загора, 27-29.04.2018 г.

Протокол с резултатите и оценките от националния кръг на олимпиадата по астрономия, 4-6.05.2018 г. гр. Кърджали

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, гр. Бургас, 27-29.04.2018 г.

Протоколно решение на националната комисия относно класираните за националния кръг на математическото състезани "Европейско кенгуру" на 02.06.2018 г. (1-12 клас)

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации, гр. Кърджали 21 - 22 април 2018 г.

Резултати от XX Национално състезание по химия и опазване на околната среда

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по техническо чертане, София, 20-22.04.2018 г.

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по математика, София, 13‐16.04.2018 г.

Протокол за допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по информационни технологии през 2017‐2018 учебна година

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по испански език

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по италиански език

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по френски език

Протокол с лауреатите и резултатите на XI Национална олимпиада по гражданско образование 13 - 15 април 2018 г., гр. Русе

Протокол за лауреатите и резултатите от националния кръг на XXX Национална олимпиада по философия, проведена на 24 - 25 март 2018 г., гр. София и протокол за резултатите от подборния кръг за Международната олимпиада по философия

Резултати от националния кръг на олимпиадата по български език и литература

Окончателен протокол на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Националната олимпиада по география и икономика, 27-29.04.2018 г. – град Стара Загора

Протокол с лауреатите и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по физика за учебната 2017-2018 година

Протокол с лауреатите и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2017-2018 година

Протокол за класирането на участниците в националния кръг на олимпиадата “Знам и мога” за IV клас

Списък на учениците, допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Протокол за лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година

Окончателен протокол за класираните ученици за националния кръг на олимпиадата по гражданско образование - 2018 г.

Окончателен протокол на класиране на националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година

Списъци на учениците от VII, от VIII – X, от XI и от XII клас, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература за учебната 2017/2018 година

Списък на учениците, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика 

Протокол с лауреатите и резултатите на участниците в Националната олимпиада по информатика

Списък с резултатите на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по физика, 02-04 април 2018 г. в гр. Русе

Списък на допуснатите до националния кръг ученици на олимпиадата по математика за IX - XII клас

Списък на допуснатите до националния кръг ученици на олимпиадата по математика за VII - VIII клас

Протокол от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2017/2018 година

Протокол с лауреатите и резултатите на участниците в олимпиадата по химия и опазване на околната среда, Варна, 17-18 март 2018 г.

Протокол за резултатите на участниците в Националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година

Списък с резултатите на допуснатите ученици за участие в национален кръг на олимпиадата по астрономия, 4-6 май 2018 г., гр. Кърджали

Протокол от Пролетното национално състезание по физика, 09-11.03.2018 г., Стара Загора

Протокол от националния кръг на Фестивала на авторска драматургия и театър на английски език

Окончателен списък на учениците, класирани за национален кръг на олимпиадата по френски език, 24 март 2018 г., гр. Пловдив

Окончателен списък на учениците, класирани за национален кръг на олимпиадата по испански език, 31 март 2018 г., гр. Велико Търново

Окончателен списък на учениците, класирани за национален крлъг на олимпиадата по италиански език, 24 март 2018 г., гр.София

Протокол за класираните ученици за националния кръг на XXX олимпиада по философия 2018 г.

Окончателен списък на допуснатите до национален кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година

Списък на отборите, класирани за участие в националния кръг на конкурс „Млади таланти в модата“, 29-21 април 2018 г., гр. Пловдив

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език

Окончателен протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на 50. олимпиада по химия и опазване на околната среда − 17-18 март 2018 г.

Протокол за класирани ученици за участие в национален кръг на олимпиадата по информатика през учебната 2017-2018 година

Протокол с класирани ученици за участие в Националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, който ще се проведе на 17.03.2018 година от 09.00 часа в СУ "Гео Милев" - гр. Варна

Протокол за резултатите от Националното състезание по математическа лингвистика - 2018 г.

Протокол за призовите места и за резултатите на учениците по класове от XXV Национален зимен математически турнир "Атанас Радев", 20.01.2018 г., Ямбол

Крайно класиране на отборите от Националното състезание „Турнир на младите физици“, 26-28.01.2018 година, Враца

Протокол за резултатите на учениците, явили се на националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2017-2018 година

Протокол за резултатите на учениците, участвали в X Национално състезание по ключови компетентности по природни науки, 01-03.12.2017г., Плевен

Резултати от ХVI Национално състезание по природни науки и екология, 25-26 ноември 2017 г., гр. Кюстендил I възрастова група /V – VII клас/ и II възрастова група /VIII – XII клас/

Протокол за резултатите на учениците, участвали в Есенното национално състезание по физика, 17-19.11.2017 г., гр. Варна

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2017-2018 година

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“