Л

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Л

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Лазар Методиев Додев, главен експерт

Латя Делянова Махлелиева, старши експерт

Лилия Дамянова Йосифова-Стоянова, държавен експерт

Лилия Миленова Белчева, главен експерт

Лиляна Любенова Стефанова, държавен експерт

Лора Кирилова Спасова, старши експерт

Лора Любчова Димитрова-Заркова, държавен експерт

Люба Петкова Александрова, експерт, програми и проекти

Любена Иванова Вътева, началник на отдел

Любка Георгиева Алипиева, главен експерт

Любка Кирилова Стоименова, главен експерт

Любка Николаева Крушарска, старши експерт

Любка Аспарухова Цветкова, младши експерт

Любомир Калинов Йосифов, директор на дирекция

Любомир Младенов Младенов, старши експерт

Людмила Тодорова Игнатова, финансов контрольор

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“