Н-О

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » Н-О

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Н

Надежда Светославова Тодорова, държавен инспектор

Надка Иванова Чавдарска, главен специалист

Наталия Стойчева Михалевска, директор на дирекция

Неда Оскар Кристанова, експерт, програми и проекти

Недялка Ангелова Атанасова, главен експерт

Нели Венкова Ненчева, главен експерт

Нели Димитрова Павлова, старши експерт

Нели Каменова Мутафова, държавен експерт

Нели Сашкова Стойчова, младши експерт

Николай Валентинов Карамихов, главен експерт

Николай Кирилов Кабадийски, специалист

Николай Недков Тодоров, главен вътрешен одитор

Николай Радославов Николов, старши експерт

Николай Светломиров Николов, главен експерт

Николай Трифонов Недялков, главен експерт

Николай Чудомиров Нетов, експерт, програми и проекти

Николета Георгиева Томова, старши експерт

Николета Янкова Топалова, младши експерт

Ния Георгиева Спасова, главен вътрешен одитор

Нона Цанкова Костадинова, старши експерт

Нурселин Метин Казак, главен експерт

O

Огнян Наков Наков, съветник на министъра

Олег Любчев Николчев, главен вътрешен одитор

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“