C

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » C

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Сашка Илиева Владимирова, старши експерт

Светослав Георгиев Валачев, старши експерт

Светослав Лазаров Насвади, експерт, програми и проекти

Светослав Лилов Спасов, държавен експерт

Севдалина Миткова Делчева, главен експерт

Северина Георгиева Димитрова, главен експерт

Сергей Красимиров Атанасов, главен експерт

Сехер Февзи Адилова, държавен експерт

Силвия Димова Маринова, началник на отдел

Силвия Миткова Йоцова, началник на отдел

Симеон Василев Петров, главен специалист

Славка Иванова Янчева-Горанова, главен експерт

Соня Василева Мелоян, директор на дирекция

Соня Викторова Кръстанова - Богданова, директор на дирекция

Станка Иванова Шейнова, държавен експерт

Стела Георгиева Шумкова-Енкина, държавен експерт

Стела Димитрова Колева, държавен експерт

Стефан Иванов Асенов, старши експерт

Стефка Николаева Широканска, главен експерт

Стоян Петков Иванов, държавен експерт

Стоянка Георгиева Почеканска-Николчова, държавен експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“