Петър Николов

Начало » Министерство » Политически кабинет » Петър Николов

Петър Николов

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Д-р Петър Николов е роден в София през 1979 г. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култура „Св. Константин-Кирил Философ“. Бакалавър по политология и магистър по политически мениджмънт на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по история на Нов Български Университет.

От 2010 г. е главен асистент в департамент „Политически науки“ на Нов Български Университет. От 2015 до 2017 г. е главен редактор на теоретичното списание за политика и култура Conservative Quarterly. В периода 2014-2017 г. е парламентарен секретар на второто правителство на Бойко Борисов.

Научните интереси на д-р Николов са насочени основно към средновековната българска история, политическата философия и историята на политическите идеи. Автор е на четири монографии: „Раждането на българския консерватизъм“ (2011 г.), „Династията на Срацимировци“ (2012 г.), „Истинската история на Видинското княжество“ (2014 г.) и „Политическият консерватизъм“ (2017 г. в съавторство с д-р Ирена Тодорова).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“