Проекти на Европейската комисия

Начало » Документация » Програми и проекти » Проекти на Европейската комисия

Проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA  "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България" към Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия

Повече информация

Общо представяне на проекта

Сборник с добри практики по проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България“

Среща на тема: „Новите цели на Европейското пространство за висше образование и резултатите, постигнати по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, 26 март 2019 г., гр. София - Презентации и снимки

Среща на тема: „Добри практики в България за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ по проект BGTITHE, 26 октомври 2018 г., гр. София - Информация и снимки

Семинар  на тема "Модернизация на учебните програми и учебното съдъжание и използване на NEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища ", 2-3 ноември 2017  г., Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе - Презентации и снимки

Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, 30 май 2017 г.  Химико-технологичния и металургичен университет, гр. София - Презентации и снимки

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“