Съвет на Европа

Начало » Документация » Програми и проекти » Съвет на Европа


Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на кандидати от страните-членки на СЕ в работата по проекти на Центъра от петата средносрочна програма 2016-2019


Информация относно възможността български образователни професионалисти да се включат в обучения  по програма „Песталоци“ през 2016 г.

Повече информация


Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работни ателиета по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Краен срок за изпращане на документите за кандидатстване в МОН: 18.03.2015 г.

Повече информация


Възможности за обучения за образователни професионалисти по програма "Песталоци" на Съвета на  Европа за първата половина на 2015 г.

Календар на дейностите по Програма "Песталоци за първата половина на 2015 г.

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

Насоки за кандидатстване през онлайн регистрационната система на Програма "Песталоци"

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Срок за подаване на документите: 26.02.2014

Повече информация


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

„ECML publications for plurilingual and intercultural education in use” (PIU) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Срок за подаване на документите: 10.02.2014

Повече информация


Конкурси за номиниране на български участници в обученията за образователни професионалисти по програма „Песталоци“ на Съвета на Европа за първата половина на 2014 г.

Срок за подаване на документите: Според сроковете на Програма "Песталоци"

Повече информация


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в  обученията през втората половина на 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти „Песталоци“

Срок за подаване на документите: според конкурса

Повече информация


ХАРТА на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство и по права на човека

Хартата е приета на 11 май 2010 г. от Комитета на министрите на СЕ /CM/Rec(2010)7/


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в  обученията за обучители за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на образователни професионалисти PESTALOZZI

Краен срок: 17 май 2013 г.

Повече информация


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения за 2013 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Краен срок: 13.02.2013; 01.03.2013 г.; 11.03.2013 г.; 1.04.2013 г.; 08.04.2013 г.; 24.04.2013 г.; 29.04.2013; 03.06.2013 г.

Повече информация


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 25.02.2012

Повече информация


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ в работата по проект „Signed languages for professional purposes” (PRO-Sign) от четвъртата средносрочна програма на Центъра /2012-2015/

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 18.01.2013

Повече информация


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015 „Language descriptors for migrant and minority learners’ success in compulsory education” (Language descriptors)”

Срок до 10 декември 2012

Повече информация


ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015 "Diversity in majority language learning” (MALEDIVE)”

Срок до 30 ноември 2012

Повече информация


КОНКУРС за номиниране на български участници в обучения по програма PESTALOZZI за 2012 г.

Тема: „Използването на социалните мрежи за демократично участие", срок: 23 май 2012 г.

Повече информация


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през втората половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI 

  • Тема: „L’eau: enjeu citoyen, enjeu éducatiff”, срок 28.05.2012 г.
  • Тема: „What does it mean to think historically? Promoting historical understanding in classrooms of mixed abilities and diverse backgrounds and developing channels of communication with the wider community.”, срок: 22.06.2012 г.
  • Тема: „Building a Europe for and with children: Janusz Korczak’s child-and learner-centred pedagogy”, срок: 01.08.2012 г.
  • Тема: „Motivation and psychological principles of learning”, срок: 23.08.2012 г.
  • Тема: „Human Rights Education in Schools”, срок: 23.08.2012 г.
  • Тема: „Roma in Austria : Oppression – Persecution – Neglect”, срок: 24.09.2012 г.
  • Тема: „From assimilation and isolation to integration. The roles of languages in integrating learners from disadvantaged groups (migrants, Roma, …)", срок: 23.08.2012 г.

Повече информация


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през втората половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI  

Тема: „Global dimensions of democratic citizenship”, срок: 13.04.2012 г.
Тема: „The European Portfolio of Languages”, срок: 05.04.2012 г.

Повече информация


КОНКУРСИ за номиниране на български участници в краткосрочни обучения през първата половина на 2012 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Roma and Human Rights: cultural and linguistic aspects in society”, Грац, Австрия, 15.03.2012 г.
Тема: „Evaluation of transversal attitudes, skills and knowledge”, Естония и Норвегия, 15.03.2012 г.

Повече информация


КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2012 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Мултилингвизъм и социална кохезия: как изучаването на езици може да  подготви децата за гражданство в 21 век”

Краен срок за подаване на документите: 4 януари 2012 г.

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за летен езиков курс по немски език в Центъра за чужди езици, плурилингвизъм и специализирана дидактика в Грац

От 10 до 30 юли 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в ново краткосрочно обучение за 2011 г.  по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Enseigner pour la comprehension interculturelle”
Тема: „Democratic school: Children’s rights and participation in basic education”, Хелзинки, Финландия

Срок за кандидатстване: 17 юни 2011 г.    

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в нови краткосрочни обучения за 2011 г.  по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Насърчаване на ефикасното учене”, Кипър
Тема: „Образование по правата на човека в училищата”, Швейцария

Срок за кандидатстване: 27 юни 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в модулните обучения по програма Песталоци за 2011 г.

Тема: „Образование за предотвратяване на дискриминацията”
Тема: „Образование за предотвратяване на насилието в училищата”

Срок за подаване на документи: 27 май 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА за набиране на индивидуални и съвместни доклади, изпратена от Института за официални езици и билингвизъм (OLBI) към Университета в Отава, Канада

във връзка с провеждането на колоквиум по оценяване на чуждоезиковите компетентности, програмите за обучение по език, езиковите политики и националните програми за преподаване на официалните езици, в Университета в Отава, Канада, 28-29 април 2011 г.

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в заключителната конференция

по случай приключването на третата средносрочна програма на Центъра, 29 септември – 1 октомври 2011 г.

Срок за кандидатстване: 31 май 2011 г.

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници в обучения за 2011 г., по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Срок за подаване на документи: съгласно текст

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици  към Съвета на Европа в гр. Грац за подаване на проектни предложения по новата средносрочна програма на Центъра за периода 2012-2015 година

Срок за подаване на проектни предложения: 1 май 2011 г.

Повече информация

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието, младежта и науката относно Национална програма за участие на Р България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа за 2010 г. – част „Образование и младеж”

2 февруари 2011 г.

Повече информация

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац

към СЕ за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проект на Центъра, 19-20 май 2011 г. в рамките на проекта: „The European Language Portfolio” (ELP)”

Срок за кандидатстване:  16 март 2011 г.

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на СЕ за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Тема: „Популяризиране на учителските компетентности за насърчаване на демократично гражданство в училищната общност”, срок: 16 март 2011 г.
Тема: „Musées, histoire et mémoires”, срок: 4 март 2011 г.

Повече информация

ПОКАНИ на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац към Съвета на Европа, за участие на професионалисти по чуждоезиково обучение от страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра през 2011 г.  

В рамките на проекта: “Enhancing success of mobility programmes - Tools for language teachers” (PLURImobil) Срок: 10 февруари 2011
В рамките на проекта: “Developing online teaching skills” (DOTS) Срок: 28 януари 2011

Повече информация

КОНКУРСИ за номиниране на български участници като обучители (фасилитатори или модератори) в модулните обучения за 2011 г.,

както и по време на Европейските семинари на Съвета на Европа по програма PESTALOZZI, провеждани в Академията за квалификация на учители в гр. Бад Вилдбад, Германия

Срок за подаване на документи: 21 януари 2011  

Повече информация

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Срок за подаване на документи: 17 януари 2011 г.  

Повече информация

Министерство на образованието, младежта и науката отправя покана към организации и институции, желаещи  да се включат в провеждането на обучителен семинар на Съвета на Европа по програма „Песталоци”, в България през 2011г., като партньор на МОМН

Във връзка с провеждането на международно обучение в България по програмата на Съвета на Европа за обучение на професионалисти в сферата на образованието „Песталоци”, МОМН в качеството си на координатор на програмата отправя покана към желаещи организации/институции да се включат като партньор в реализирането на международното обучение.

Срок за подаване на документи: 29 ноември 2010 г.

ПРОЕКТ: "ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА СОЦИО-КУЛТУРНОТО РАЗНООБРАЗИЕ"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“