Технически университет във Виена - Австрия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Технически университет във Виена - Австрия

Покана за участие в проект към Техническия университет във Виена - Австрия

Техническият университет във Виена - Австрия,  отправя покана към институции на национално или регионално ниво, изпълняващи дейности, свързани с разработването на политики и програми в областта на висшето образование, обучение по предприемачество и професионално обучение.

Институциите могат да участват като партньори, подпомагащи разработването на стратегия и иновативни учебни програми, които ще постигнат устойчиви резултати.  

За повече информация, моля разгледайте прикачения файл.

За повече информация:
Dr.techn. Dipl.-Ing. Ildiko MERTA
TU Wien
Building construction and maintenance
Institute of building construction and technology
A-1040 Vienna, Karlsplatz 13/206/4
Tel.: +43 (0)1 58801 215 12
Fax: +43 (0)1 58801 215 99
Mail: [email protected]
http://www.hochbau.tuwien.ac.at/en/home/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“