Професионално образование

Начало » Професионално образование

Учебни планове и програми
Държавни образователни стандарти (ДОС)
Държавни образователни изисквания (ДОИ)
Форум ПОО

Политика за ориентиране на професионалното образование и обучение към потребностите на пазара на труда и икономиката: прием, учебно съдържание, реализация на завършващите


Поканата на EACEA към Европейската комисия

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към ЕК обяви обща Покана за проектни предложения 2018 EAC/A05/2017 по програма Eразъм+, КД 2 Съюзи за секторни умения.

Повече информация

Заявленията трябва да бъдат подадени до 28 февруари 2018 г..

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“