Проекти по кибератака

Начало » Документация » Програми и проекти » НАТО » Проекти по кибератака

НАТО ПОКАНИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ЕКСПЕРТИ ДА ИЗГОТВЯТ ПРОЕКТИ ПО КИБЕРОТБРАНА

11.08.2017 г.

Научната програма на НАТО за мир и сигурност отправи покана към България и останалите страни членки на ЕС да предоставят проекти в областта на киберотбраната. Целта е да се определи възможният принос на държавите за намаляването на кибератаките и киберзаплахите. Проектите могат да бъдат многогодишни научноизследователски, семинари и обучителни курсове, подготвени от учени и експерти в областта на сигурността на информацията.  

Ключовите направления в научната програма на НАТО са защита на критичната инфраструктура, в това число споделяне на добри практики, изграждане на капацитет и осъществяване на политики, както и подкрепа за развитието на способности в областта на киберотбраната, включително новите технологии и подкрепа в изграждането на информационна и технологична инфраструктура и повишаване на ситуационната осведоменост в областта на киберотбраната.

Конкретните области, в които могат бъдат проектите, са оперативна киберсигурност, технологии в киберсигурността, защитен софтуер за сигурността, хардуерни платформи за сигурност, квантум системи за сигурност, политики и стратегии за киберсигурност. Подробна информация за обхвата на областите има на официалната страница на НАТО: http://www.nato.int/cps/en/natolive/145824.htm.

Формуляри за изготвяне проектите могат да свалят от официалния сайт на НАТО - www.nato.int/science.

Срокът за представяне е 31.10.2017 г. на електронен адрес: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“