Проект на ИО

Начало » Документация » Програми и проекти » НАТО » Проект на ИО

Дългосрочен изследователски проект с българско участие получи финансиране от научната програма на НАТО за мир и сигурност

24 юли 2017 г.

Северноатлатантическият пакт ще финансира с 433 хил. евро проекта „Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation”, изготвен от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Националния университет за технологии на Украйна.

Проектът бе разгледан по линия на Научната програма на НАТО за мир и сигурност на две последователни заседания на Комитета на НАТО по партньорствата и сигурност чрез сътрудничество. Значителна част от средствата за заплати, оборудване и изследователска инфраструктура в размер на 950 хил. евро се осигуряват от други източници извън НАТО.

Лабораторията за изследвания на армията на САЩ (US Army Research Laboratory) ще подкрепи реализирането на проекта чрез предоставяне на експертиза, научно познание и финансова помощ.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“