Изложение, Азербайджан

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Изложение, Азербайджан

XI АЗЕРБАЙДЖАНСКО МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ПЕРИОДА 6-8 ОКТОМВРИ 2017 Г.

Азербайджанското международно образователно изложение е най-големият образователен форум, който се провежда в региона на Южен Кавказ и се подкрепя от Министерството на образованието на Република Азербайджан. Пълната информация за изложението и условията за участие в него могат да се намерят на интернет адрес www.eduexpo.az. Представителите на българските висши училища могат да се обръщат с въпроси и към г-жа Вусала Садигова, втори секретар в Посолството на Република България в Република Азербайджан (тел. 02/817 00 73, e-mail: [email protected])

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“