Информационна сесия за COST

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Информационна сесия за COST

На 27 септември 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 9:30 ч. до 11:45 ч. ще се проведе информационна сесия по Програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите (COST). Сесията цели повишаване на информираността относно възможностите, предоставяни от COST, както и повишаване на участието на българските учени в акциите му. Събитието е насочено към широк кръг от учени и изследователи, както и ръководители на проекти, ръководители на катедри, млади учени, представители на МСП и др.

Участие ще вземат трима служители на COST, вкл. директорът Dr. Ronal de Bruin. От българска страна ще участват, както учени с богат опит в акциите на COST, така и националният координатор по COST, които ще представят добрите практики, правилата и процедурите за участие.

След приключването на информационната сесия се предвижда също представител на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия ще изнесе кратка презентация, в която ще бъдат представени редица европейски научноизследователски програми.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“