Словашката академична информационна агенция

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Словашката академична информационна агенция

СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НАУЧЕН ПРЕСТОЙ В СЛОВАКИЯ

Информация за кандидатстване за стипендии за специализация или научен престой, отпускани чрез Словашката академична информационна агенция и предназначени за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации 

Словашката академична информационна агенция (SAIA) въз основа на договор с Министерството на образованието на Словашката република координира „Националната стипендийна програма” на Словашката Република, предназначена за чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели и изследователи във висши училища и научни организации. Чрез Агенцията те могат да кандидатстват за стипендия за специализация или научен престой в Словашката Република. 

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване може да се намери на адрес: www.saia.sk

Брошури на „Националната стипендийна програма” на Словашката Република с информация за кандидатстването могат да се получат в Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков” № 2 А, София, стая № 552.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“