Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Проект "Визия за промяна"
Проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Информация за проект „Визия за промяна“ - „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Цели и основни дейности

 

 


Европейски практики за осъществяване на ефективно взаимодействие между системата на ПОО и нуждите на пазара на труда

Прототип на индикаторна рамка за мониторинг на напредъка и управление на качеството на ПОО (публикувано на 12.07.2019 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“