Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Начало » Професионално образование » Качество » Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Презентации от заседание на Консултативния съвет по професионално образование и от консултационно-информационните срещи, проведени в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“