AUBG MultiTalent Quest

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » AUBG MultiTalent Quest

Информация за състезание AUBG MultiTalent Quest за ученици на английски език

Какво представлява AUBG MultiTalent Quest (www.aubg.edu/quest)? AUBG MultiTalent Quest е уникално състезание на английски език в два кръга за единадесетокласници от средните училища в България и съседните й страни, които притежават:

 • средно ниво на владеене на английски език (В1-В2 или по-високо);
 • стабилна общообразователна подготовка;
 • талант в различни академични, социално-предприемачески, творчески и спортни дисциплини.

Процесът на кандидатстване за AUBG MultiTalent Quest е:

 • Кандидатстване за Първи кръг от 1-ви декември 2017 до 15-и януари 2018 с онлайн формуляр;
 • Класиране на финалистите за 2-ри кръг до 30-и януари 2018;
 • Провеждане на Втори кръг между 16-18 февруари 2018 в кампуса на Американския университет в България;
 • Обявяване на победителите и церемония по награждаването на 18-и февруари 2018.

Цели и награден фонд на AUBG MultiTalent Quest:

Целта на AUBG MultiTalent Quest е да даде платформа за изява на талантливите и знаещите гимназисти от цяла България. Състезанието ще даде възможност на децата на България да получат ценен опит в сферата на мултидисциплинарното образование и да им вдъхне самоувереност и вяра в бъдещия си успех. Отличилите се ще получат предметни награди в размер на 20 000 лева, измежду които участие в Летен езиков курс в Центъра по английски език към АУБГ. лаптопи, таблети и др.


Първи кръг: от 1-ви декември 2017 до 15-и януари 2018

 • онлайн ФОРМУЛЯР (включва и попълване на среден успех от 9-и и 10-и клас);
 • креативно 2-минутно видео-CV;
 • онлайн-тест по английски и математика.

Втори кръг: 16-18 февруари, в кампуса на АУБГ

Три задължителни дисциплини:

 • Дебати на английски език: DEBATE, don’t hate;
 • Математика: CharisMATHic Analysis;
 • Проект по социално предприемачество: SOCIAL CHALLENGE Hack.

Една от две избирателни дисциплини:

 • Сценични и визуални изкуства: ARTS on the Spot;
 • порт: In the SPORTlight.

Американският университет в България и Асоциацията на възпитаниците на Американския университет поемат разходите по провеждането на състезанието и осигуряват наградния фонд за финалистите.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“