Учебни програми по майчин език

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език, утвърдени със Заповед № РД09-5835/07.12.2017 г. на министъра на образованието и науката

Турски език

Иврит

Арменски език

Ромски език

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“