УПр за обучението в чужбина - 4

Начало » Общо образование » Учебни програми » Учебни програми по класове » УПр за обучението в чужбина - 4

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката
 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“