Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО - град Сибиу, 2011 г.

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО - град Сибиу, 2011 г.

Конференция на Европейския център за висше образование на ЮНЕСКО - град Сибиу, 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЮНЕСКО И УНИВЕРСИТЕТА В СИБИУ, 19-21 МАЙ 2011 Г., ГР. СИБИУ

Европейският център за висше образование на ЮНЕСКО (CEPES) и Университетът в гр. Сибиу „Лучиан Блага” организират международна конференция на тема: „Life after graduation: the role of Graduate Employment and Tracking Systems for Continuous Curricula Development and Quality Enhancement in Higher Education”, в периода 19-21 май 2011 г.

Официално покана за подаване на изследователски доклади/материали по една от определените теми на конференцията може да намерите на адрес: http://conferences.ulbsibiu.ro/unescocepes/en/.

Резюмета на докладите следва да бъдат изпратени в най-кратък срок до Секретариата на Конференцията, а цялостните и завършени доклади, най-късно до м. февруари 2011 г.

Всички подробности относно индивидуалните участия в конференцията, както и по съдържанието на самата Покана, могат да бъдат проследени на http://graduate-employability-unesco-lbus.blogspot.com/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“