Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Начало » Документация » Регистри » Програмна акредитация на ОНС „доктор” в научни организации

Българска академия на науките

Военномедицинска академия

Селскостопанска академия

Медицински институт на МВР

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт към Националната ветеринарномедицинска служба

Национална кардиологична болница

Национален център по заразни и паразитни болести

Национален център по обществено здраве и анализи

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов"

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология

МБАЛ "Токуда болница София" АД

Институт за защита на растенията към националната служба за растителна защита

Институт по отбрана към Министерството на отбраната

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“