Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване

Начало » Документация » Програми и проекти » UNICEF » Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ

Търсят да наемат
Екип от консултанти/Агенция за разработване на изследване на сегашното равнище на уменията за живот, утвърдени в ДОИ за учебно съдържание и в училищната практика.

Във връзка с работата по изпълнението на проект “Предотвратяване на отпадането от училище в България” в частта му “Включване на умения за живот в ДОИ и в учебните програми”, изпълняван съвместно между Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ, се търсят услугите на Екип от консултанти/Агенция.

Допълнителна информация за заданието, условията за избор на Консултантите и изисквания към кандидатите може да намерите на
http://www.undp.bg/bg/vacancies.php. и на www.minedu.government.bg (Съвместни проекти).

Моля изпратете мотивационно писмо за участие в конкурса и пълен комплект от документи за кандидатстване на електронен адрес: [email protected] или на пощенски адрес: Хан Крум 25, София 1040, Сграда на ООН, в срок до 13 ноември  2006 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на среща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“