Местни празници на Ученето през целия живот

Начало » Документация » Програми и проекти » Програма „Учене през целия живот” » Местни празници на Ученето през целия живот

Местни празници на Ученето през целия живот

19.10.2012

На 20 октомври 2012 г. ще се проведат местните празници на Ученето през целия живот в градовете: Благоевград, София, Кюстендил, Търговище, Силистра, Разград, които са организирани от Министерството на образованието, младежта и науката по проекта NELLII „Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот” - Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information.

Празниците включват изложби, демонстрации, концерти, уъркшопове, дискусии, които популяризират разнообразните възможности, ползите и удоволствието от ученето за хората от всички възрасти в България. Входът е свободен.

На 21 октомври 2012 г. ще се проведе Регионалният празник на Ученето през целия живот в гр. Благоевград.

Програми на регионалните и местните празници

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“