Архив "Държавни служители и директори на училища"

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Държавни служители и директори на училища"

КОНКУРСИ

КОНКУРС  за длъжността „старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2018 г. включително

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2018 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 01.02.2018 г. включително
 

Процедура за мобилност за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката

(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 08.12.2017 г. до 18.12.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Международно сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката – 2 работни места

Процедура за мобилност за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността.)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 04.12.2017 г. до 14.12.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.12.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката

ПРОЦЕДУРА за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.12.2017 г. включително.

СПИСЪК  за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието -  Силистра

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати,  подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието -  Силистра

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.11.2017 г. включително


СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по предучилищно  образование“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО – Видин

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по чужд език и майчин език“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО – Видин

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,
РУО – Видин

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по обучението в начален етап“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО – Видин

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Смолян

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.11.2017 г. включително

Конкурса за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Разград, обявен със Заповед № РД 09-5602 от 07.11.2017 г. се прекратява поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати , подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Разград          

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати,  подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието - Добрич

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността  „началник на отдел”, отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по български език и литература“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,  Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.11.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по чужд език и майчин език“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,  Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“, дирекция „Висше образование” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Смолян

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс  за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” РУО - Смолян

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс  за длъжността  „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс  за длъжността„старши експерт по професионално образование и обучение” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс  за длъжността „старши експерт по математика“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието - Добрич

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.10.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел “Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.10.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки ” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.10.2017 г. включително

Със Заповед № РД 09-5498/25.10.2017 г. КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПРЕКРАТЕНА, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „ст. експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), РУО - Шумен

Процедура за мобилност за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Ямбол.

(Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността.)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 06.10.2017 г. до 16.10.2017 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.10.2017 г. включително

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование“, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО - Монтана  

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 12.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „Старши експерт за обучението в начален етап“, отдел „ Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО - Монтана

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,  РУО - Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.10.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” РУО - Перник

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „държавен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС  за длъжността „главен експерт” в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 29.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел “Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „ главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „старши експерт” в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „ст. експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.09.2017 г. включително.    

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „ст. експерт по информационно осигуряване”, ОТДЕЛ „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, РУО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „младши експерт”, отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече инормация 

Краен срок за подаване на документи – 18.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт”, „отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”  в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на образованието – Разград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич      

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.09.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”,  отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-регион       

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Счетоводство“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Счетоводство“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Видин

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Разград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието - Разград

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Търговище

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Търговище

КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Хасково

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Хасково

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „младши експерт”, отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „младши експерт”, отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ (СПУО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ (СПУО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката

Конкурс за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.08.2017 г. включително

Със Заповед № РД 09-4235/29.08.2017 Г. КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПРЕКРАТЕНА, поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване ” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“ (ПСР), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” (ПСРИО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие“ (ПСР), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване” (ПСРИО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чужд език и по майчин език” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието - Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кърджали.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.08.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието –  Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”,  отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по организация на средното образование ”,  отдел „ Организационно – методическа дейност и контрол ”, Регионално управление на  образованието –  Силистра

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 04.08.2017 г. до 14.08.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.08.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца 

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 28.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 27.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”,  отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – до 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информатика и информационни технологии”, отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел  „Организационно- методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.07.2017 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация
    
Краен срок за подаване на документи – 13.07.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.07.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” Регионално управление на образованието – София – град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел Организационно–методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.07.2017 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.07.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността длъжността „Старши експерт по български език и литература” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник  

 

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – София – град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Регионално управление на  образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.06.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Политики за стратегическо развитие“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 14.06.2017 г. до 26.06.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.06.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“, дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.06.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” (ВО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок – 19.06.2017 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопански и информационно обслужване” (АПФСИО),
Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич
    

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.06.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.06.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “ старши експерт по финансово осигуряване ”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.06.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 15.05.2017 г. до 25.05.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „директор на дирекция“, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация,“отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми ”в Министерството на образованието и науката

Повече информация    

Краен срок за подаване на документи – 15.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит (ЗВО) в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.05.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 13.04.2017 г. до 24.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.04.2017 г. включително.

Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, ГД СФМОП в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ямбол

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Ямбол

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” Регионално управление на  образованието – София-град

Процедура за мобилност за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката. (Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността)

Повече информация

Срок за подаване на документи от 10.04.2017 г. до 20.04.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за заемане на длъжността.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,  подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по анализ на информацията”, отдел “Административно – правно, финансово – стопанско и информационно обслужване”,  Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационна обслужване“, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Добрич.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.04.2017 г. включително.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ Регионално управление на образованието – Видин

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Бургас.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 10.04.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Учебници и училищна документация“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор” в дирекция „Учебници и училищна документация” (УУД) в Министерство на образованието и наука

Процедура за мобилност за длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 24.03.2017 г. до 03.04.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Държавен експерт“ в отдел „Наблюдение и оценка“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 20.03.2017 г. до 30.03.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК на допуснатите кандидати по документи, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

РЕЗУЛТАТИ от провеждане на подбор по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „Главен експерт“ в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“ (ПД), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване ” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2017 г. включително

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационно осигуряване“ (ИО) в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ (ПСРИО), в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”,Регионално управление на образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието – Видин

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел“ отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ - Регионално управление на образованието – Видин

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 20.03.2017 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Подбор, обучение и оценяване“ (ПОО), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

Процедура за мобилност, за длъжността „Главен секретар“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Срок за подаване на документи от 27.02.2017 г. до 09.03.2017 г. вкл.

Процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на условията за нейното заемане.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати, участващи в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен секретар“ в Министерството на образованието и науката (МОН)

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.02.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката

Уважаеми участници в конкурса,

Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия за длъжността „главен експерт” в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката, датата за провеждане на теста и интервюто се отлага за 21 март (вторник) 2017 г.  като часът и мястото остават непроменени.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

Конкурсната процедура се прекратява със заповед № РД09-1700/21.02.2017 г. поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”
в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност” Регионално управление на  образованието – София град

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел” отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.02.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно–методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.02.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-980 от 24.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

Срок за приемане на документи до 6 февруари 2017 г. вкл.
Дата на публикуване 25.1.2017 г.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“ (УУД), Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 02.02.2017 г. включително.


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Учебници и училищна документация“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2017 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране на бюджета“, дирекция „Финанси“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и  организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок – 26.01.2017 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация
    
Краен срок – 26.01.2017 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт-човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт – човешки ресурси”, отдел „Административно-правно, финансово стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието –  Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение и по майчин език”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,  Регионално управление на образованието –  Кърджали  

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Кърджали     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Кърджали

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”,  отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионално управление на образованието –  Кърджали     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 23.01.2017 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „главен експерт”, отдел „Информационно осигуряване“ (ИО), дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ (ПСРИО).

Срок за подаване на документи от 12.12.2016 г. до 22.12.2016 г. вкл.
Дата на публикуване 12.12.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 22.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности, управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 19.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност (ИОМД), Регионално управление на образованието (РУО) - Разград

Срок за подаване на документи от  01.12.2016 г. до 12.12.2016 г. вкл.

  • Заповед (процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие”, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 12.12.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт" в отдел „Политики за стратегическо развитие” в дирекция "Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване" на МОН

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми“ (ВЕП), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.12.2016 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП), Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.12.2016 г. включително

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс за длъжността „старши експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност

за длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“.

Срок за подаване на документи от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г. вкл.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.12.2016г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – една щатна бройка в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН).

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.12.2016г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжността „финансов контрольор” – две щатни бройки в Министерството на образованието и науката

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)
съгласно Заповед № РД 09-1911 от 23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-1913 от 23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Резултати от проведеното събеседване
във връзка с подбора за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми”  в отдел „Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 25.11.2016 г. до 05.12.2016 г.
Дата на публикуване 25.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София - град

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по приобщаващо образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на  образованието – София град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 05.12.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 28.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Габрово

Министерството на образованието и науката обявява подбор за длъжността

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) съгласно Заповед № РД 09-1854 от 16.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

Срок за събиране на заявления от 18.11.2016 г. до 28.11.2016 г.
Дата на публикуване 18.11.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по физическо възпитание и спорт ” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „  старши експерт по начално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионално управление на  образованието (РУО) – Добрич      

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и контрол“ (КК), дирекция „Висше образование” (ВО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”,  отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 18.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

Повече информация

Краен срок – 17.11.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по български език и литература” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца 

Повече информация

Краен срок – 17.11.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „главен вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджет“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.11.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на  образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.11.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11 ноември 2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Координация, деловодство и архив“ (КДА), дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване” (ЧРАО) в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ (ПОО), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация   

Краен срок за подаване на документи – 10.11.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел ИОМД, Регионално управление на образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Варна

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 31.10.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионално управление на образованието – Варна

KОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич

Повече информация

Краен срок – 27.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) –  Добрич

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност съгласно

Срок за подаване на документи от 14.10.2016 г. до 24.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

ИНФОРМАЦИЯ за получените окончателните резултати от провеждане на подбор за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Монтана

Повече информация

Краен срок – 24.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално управление на образованието –  Монтана

Министерството на образованието и науката обявява процедура за мобилност съгласно

Срок за подаване на документи от 26.09.2016 г. до 06.10.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати по процедура за мобилност на основание чл.81а от ЗДСл
за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Резулатати от проведено интервю по процедура

за мобилност основание чл.81а от ЗДСл за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката
Комисията, назначена със Заповед  № РД09-1379 /17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, след проведено интервю класира Евгений Иванов Гатев с резултат 4,56 точки.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за следните длъжности:

Краен срок за подаване на документи – 03.10.2016 г. включително.

Министерството на образованието и науката на основание чл. 90 ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование обявява конкурси за заемане на длъжността „директор“ на държавно училище в чужбина, както следва:

НОВО!!!

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Канцелария и административно обслужване“) от 26.08.2016 г. до 26.09.2016 г. вкл.

Министерство на образованието и науката ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – 1 щ. бр. в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) на министъра на образованието и науката

Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката - 22.08.2016 г.

Крайният срок за приемане на документи ще бъде 01.09.2016 г. (четвъртък).

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Резултати

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 01.09.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.08.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.08.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на държавни училища

Списък с нормативните актове, по които кандидатите за директори на държавни и общински училища трябва да имат най-общи основни познания, необходими за изпълнение на длъжността "директор":

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел“, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Търговище

Повече информация

Краен срок – 25.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Търговище

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел“, отдел ИОМД , Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 11.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Конкурси за заемане на длъжността „директор” на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, както следва:

Документите се подават от 23.06.2016 г. до 25.07.2016 г. вкл. в Регионален инспекторат по образованието – София-град, адрес: ул. "Антим І" № 17.

Документите се подават от 23.06.2016 г. до 25.07.2016 г. вкл. в Регионален инспекторат по образованието – София област, адрес: бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5.

Документите се подават от 23.06.2016 г. до 25.07.2016 г. вкл. в Регионален инспекторат по образованието – Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 2.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Перник

Повече информация

Краен срок – 01.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 01.07.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Перник

 

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“ (УРК), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

  • Препоръчителна литература за кандидатите, явяващи се на конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП), Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

  • Препоръчителна литература за кандидатите, явяващи се на конкурс за длъжността „Държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда и с чл.37, ал. 6 от Закона за народната просвета, ОБЯВЯВА
конкурс за заемане на длъжността „директор” на държавни училища на територията на следните области:

Документите се подават от 02.06.2016 г. до 04.07.2016 г. вкл. в съответния Регионален инспекторат по образование.

Министерство на образованието и науката ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП)

Необходимите документи се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката - 31.05.2016 г.

Крайният срок за приемане на документи ще бъде 10.6.2016 г. (петък).

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Силистра

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.06.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по предучилищно възпитание ”, отдел „ Инспектиране и организационно – методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието –  Силистра     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 06.06.2016 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” /2 работни места/, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.06.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

ПРОЦЕДУРА за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител (процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу) за длъжностите:

  • „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“;
  • „главен експерт” в сектор „Техническа верификация“, отдел „Верификация“;
  • „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“ (2 длъжности);
  • „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“

в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Срок за подаване на документи от 26.05.2016 г. до 06.06.2016 г. вкл.

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

за длъжност „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пазарджик с място на работа гр. Пазарджик

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 19.05.2016 г. до 03.06.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Видин

Повече информация

Краен срок – 25.05.2016 г., вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт“, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Видин
          

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ (ТННИ), дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука”, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече инфромация

Краен срок – 13.05.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

Повече информация

Срок за подаване на необходимите документи от 22.04.2016 г. до 09.05.2016 г. вкл.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 03.05.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град    

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град 

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Повече информация

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”,  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

Краен срок – 18.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование" в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас

Конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора  

Повече информация

Краен срок – 11.04.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.04.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”,
отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Изпълнение на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион       

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

Повече информация

Краен срок – 28.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново

КОНКУРС за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити“, Звено за вътрешен одит, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 24.03.2016 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши вътрешен одитор” в отдел „Вътрешен одит на разпоредители с бюджетни кредити”, Звено за вътрешен одит, МОН

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Повече информация

Краен срок – 07.03.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Смолян

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 15.02.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”( за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2016 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 04.02.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт по анализ на информацията”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по анализ на информацията”
в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 18.01.2016 г. вкл.

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Повече информация

Краен срок – 15.01.2016 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието –  Добрич

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

Повече информация

Краен срок – 07.01.2016 г. включително

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Перник

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

  • Допълнителна информация към конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Национални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен експерт“ в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Координация и контрол“, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел“, отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми“ (РАНДП), дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 30.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо образование и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 26.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот“, дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ (ФАОП), Министерство на образованието и науката

Повече информация

 Краен срок за подаване на документи – 20.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Учене през целия живот”,  дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт”,   отдел „Стопански дейности“  дирекция „Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост“ (ДС), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 16.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Повече информация

Краен срок – 13.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение ” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, Министерство на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по математика) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”  в отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по биология и здравно образование) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” (за професионални направления „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за професионални направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, „Архитектура, урбанизъм и геодезия“, „Строителство“, „Рибно стопанство“ и „Транспортни услуги“) в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 09.11.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 02.11.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“ (ОПП), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2015 г. включително.  

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора 

Повече информация
     
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”  в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация
      
Краен срок – 29.10.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”  
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката (МОН)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „финансов контрольор” в Министерството на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Стопански дейности”, дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 26.10.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Стопански дейности“ дирекция „ Стопански и счетоводни дейности”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 19.10.2015 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Повече информация

Краен срок – 16.10.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Повече информация

Краен срок – 28.09.2014 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 23.09.2015 г. включително


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“ дирекция „Наука”

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 11.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“ (ПРСУИ), дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция”, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 04.09.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.08.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“, отдел „Управление на риска и контрол“,  Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Повече информация

Краен срок – 20.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.08.2015 г. включително.

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 13.08.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 10.08.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”  в отдел „Външни европейски програми“,
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”,
в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 17.08.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „директор" на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

Краен срок – 03.08.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” (ИОМД), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 13.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, РИО-Бургас          
 

КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 03.07.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерството на образованието и науката

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавните училища на територията на  областите

Повече информация

Обявата е публикувана на 18.06.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 25.06.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката

 

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 19.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт”  в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

Краен срок – 18.06.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Смолян

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

Краен срок – 18.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Повече информация

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационнно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Хасково

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен юрисконсулт”  в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Хасково

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Плевен

Краен срок – 11.06.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Плевен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионaлен инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО)– Ямбол

Краен срок – 01.06.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Ямбол
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация   

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”,  отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион        

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион   

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование”, отдел ИОМД, Регионален инспекторат по образованието – София-регион     

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион.

Повече информация

Краен срок – 28.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – София-регион

КОНКУРС за длъжността „заместник главен директор” в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 14.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „заместник главен директор” Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „директор” на дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Шумен

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 07.05.2015 г. включително.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по  професионално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа”, Регионален инспекторат по образованието – Шумен

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол

Повече информация

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ямбол

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана

Краен срок – 04.05.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Монтана
 

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”  в отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно- методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително

Повече информация          

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по български език и литература”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Кюстендил

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 06.04.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ в Министерството на образованието и науката

Краен срок за подаване на документи – 27.03.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Разград

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Благоевград

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Краен срок – 04.03.2015 г. вкл.

Повече информацията

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по чуждоезиково обучение”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – София-град

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика и информатика” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по математика и информатика” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт по природни науки и екология” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца
 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Враца

Краен срок – 16.02.2015 г. включително

Повече информация   

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието – Враца

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание и начално образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по природни науки и екология”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „младши експерт – координатор дейности” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Варна

Краен срок за подаване на документи – 13.02.2015 г. включително
Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – координатор дейности ”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Добрич

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-регион

Краен срок – 06.02.2015 г. вкл.

Повече информация

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – София-регион

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

    
КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Варна

Краен срок – 05.02.2015 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Варна

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по интегрирано обучение и специални училища” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Ловеч.

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по интегрирано обучение и специални училища”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, РИО - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „старши експерт по финансово осигуряване”, отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Русе

Краен срок – 29.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „ старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” Регионален инспекторат по образованието – Русе

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 26.01.2015 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Бургас

Конкурс за длъжността „началник на РИО“ в Регионалния инспекторат по образованието – Монтана

Краен срок – 08.01.2015 г. вкл.

Повече информация

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” – Монтана

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 23.09.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Общо образование“, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Министерство на образованието и науката

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

Краен срок – 15.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – Кърджали

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пловдив

Краен срок – 04.08.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Пловдив

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „главен счетоводител ” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване ”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител”,  отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”,  Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите кадри”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

Краен срок – 24.07.2014 г. включително

Повече информация

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища”,  отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Пловдив

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Силистра.

Краен срок – 14.07.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по организация на средното образование ”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност ”, Регионален инспекторат по образованието - Силистра

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по български език и литература” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по начално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Хасково.

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Хасково

Краен срок – 26.06.2014 г. вкл.

Повече информация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЕРМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кандидатите за участие в програмата следва самостоятелно да изготвят и изпратят необходимите документи до посолството на Федерална република Германия в София до 30 юни 2014 г.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Краен срок – 16.06.2014 г. включително

Повече инфромация


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието - Бургас

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Добрич

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието  – Добрич

Конкурс за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”, МОН

Повече информация

Краен срок – 06.06.2014 г. включително

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт”, отдел „Планиране на бюджета”, дирекция „Финанси”

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ловеч.

Повече информация

Краен срок – 05.06.2014 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати - Ловеч

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора

Повече информация

Краен срок – 05.06.2014 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати - Стара Загора

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Шумен

Повече информация

Краен срок – 05.06.2014 г. вкл.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати - Шумен

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Габрово

Повече информация

Краен срок – 02.06.2014 г. включително

КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово

Краен срок – 30.05.2014 г. включително.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил

Краен срок – 24.04.2014 г. вкл.

Повече информация

 

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Ловеч

Краен срок – 27.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „главен експерт”, в отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

Списък на  допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт”, отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката

Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел „Обществени поръчки и плащания”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Ямбол.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Сливен

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Разград

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Монтана.

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Бургас

Краен срок – 10.03.2014 г. вкл.

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - Добрич

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Началник на регионален инспекторат по образованието” - София-регион

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието - Кърджали

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по предучилищно възпитание”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по природни науки и екология”, в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич.

Краен срок: 13.02.2014 г. вкл.

Повече информация

Заявките за участие /по образец/ ще се приемат с пощенско клеймо на подаване до 05 март 2014 г.

КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София регион. 

Краен срок: 31.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кърджали.

Краен срок: 30.01.2014 г., вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжноститта „старши експерт по предучилищно възпитание” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

КОНКУРС за длъжностите „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Краен срок: 20.01.2014 г. вкл.

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“