VII КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » VII КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

VII КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

VII КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“