Второстепенни звена

Начало » Други институции » Второстепенни звена

Национален инспекторат по образованието

Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 20 


Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

ИВАН ПОПОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 106


Национална агенция за оценяване и акредитация

ПРОФ. Д-Р ПЕТЯ КАБАКЧИЕВА

Председател

Обща численост на персонала: 30 души


Национална агенция за професионално образование и обучение

МАРИЯНА ПАВЛОВА

Председател

Обща численост на персонала: 21 души


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 45 души


Национален студентски дом

ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ

Директор

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЛАЛО КАМЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

МИХАИЛ БАЛАБАНОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд "Научни изследвания"

ПРОФ. ДХН ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

Управител

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието - Габрово

ЛЮБКА ТИНЧЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 11 души


Национален STEM център

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 46 души


Център за информационно осигуряване на образованието

АННА ПЕТРОВА

Директор

Обща численост на персонала: 12 души


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

Д-Р НАДЯ КАНТАРЕВА-БАРУХ

Директор

Обща численост на персонала: 21 души


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 2 души


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 17 души


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 25 души


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ДИМИТЪР АСЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 24 души


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 56 души


Държавен логопедичен център - София

ТЕОДОРА КОШИНСКА

Директор


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“