CEEPUS

Начало » Документация » Програми и проекти » CEEPUS

CEEPUS

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (CEEPUS III)

http://www.ceepus.info

Нови условия за кандидатстване по програма CEEPUS за свободно движещи се (freemovers), считано от академичната 2012/2013 година

Документи за кандидатстване:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“