Министър

Начало » Министерство » Министър

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев е магистър по публични финанси. Завършил е Икономически университет – Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в университета „Дюк“ - САЩ.

Красимир Вълчев има опит в сферата на финансирането на образованието, оценка и наблюдение на изпълнението на европейските предприсъединителни програми.

През 2002 г. започва работа в Министерството на финансите, като от 2003 до 2009 година е експерт в дирекция „Държавни разходи“, която се занимава с планиране, изпълнение, анализ и оценка на бюджетни разходи. Красимир Вълчев участва в разработването и изпълнението на секторните и бюджетната политики.

От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката, където се занимава с управление на администрацията и бюджета на ведомството, координира функционирането на отделните структури и звена към МОН, участва в процеса на формиране и изпълнение на политиките в сектора.

В периода от ноември 2013 г. до август 2014 г., е директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на външните работи.

От април до май 2017 г. е началник на отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите.

От 4 май е назначен за министър на образованието и науката.

Красимир Вълчев е роден на 9 юни 1975 година в гр. София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“