Политически кабинет

Начало » Министерство » Политически кабинет

Мария ГайдароваМария Гайдарова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 


 

 


Проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташковапроф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 

 


чл. кор. проф. д.х.н. Константин Хаджиивановакадемик Константин Хаджииванов

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 

 


Ваня Стойнева

Ваня Стойнева

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 

 

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“