Политически кабинет

Начало » Министерство » Политически кабинет

инж. Таня Михайлова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 


Карина АнгелиеваКарина Ангелиева

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 


Петър Николов

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 


Николай Стефанов

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“