Политически кабинет

Начало » Министерство » Политически кабинет

Мария ГайдароваМария Гайдарова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 


 

 


Проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташковапроф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 

 


Проф. д-р Нели Косевапроф. д-р Нели Косева

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 

 


Евгения Пеева-Кирова

Евгения Пеева-Кирова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Повече информация

 

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“