Рамкови програми за начално и продължаващо професионално обучение

Начало » Професионално образование » Рамкови програми » Рамкови програми за начално и продължаващо професионално обучение

РАМКОВИ ПРОГРАМИ

РАМКОВА ПРОГРАМА А

  • РАМКОВА ПРОГРАМА А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Б

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Б за начално и продължаващо професионално обучение с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА В

  • РАМКОВА ПРОГРАМА В за професионално образование с придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Г

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Г за професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

РАМКОВА ПРОГРАМА Д

  • РАМКОВА ПРОГРАМА Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия

РАМКОВИ ПРОГРАМИ  Е

  • РАМКОВИ ПРОГРАМИ Е за продължаващо професионално обучение, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация след придобита квалификация съответно по част от професия, първа или втора степен на професионална квалификация

Архив на рамкови програми

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“