Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys“

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys“

Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys“

Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys и в нейните бази данни“

На 28, 29 и 30 октомври 2013 г., Министерството на образованието и науката, съвместно с издателство Elsevier и с любезното домакинство на Медицински университет – Пловдив, Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас и Химико-технологичния и металургичен университет в София организира обучителни сесии за работа в платформата Reaxys във връзка с договорения пробен достъп за периода от 01 юли 2013 до 30 януари 2014 г. Канят се всички учени и преподаватели, работещи в областта на химията, биохимията и фармакологията.

Reaxys е уеб базиран инструмент за извличане на химична информация и данни от публикуваната литература в списания и патенти. Информацията включва химични съединения, химични реакции, химични свойства, свързаните с тях библиографски данни, данни за веществата с информация за планирането на синтеза, както и експериментални процедури от избрани списания и патенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“