Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА UMICORE SCIENTIFIC AWARD 2014, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ФОНДАЦИЯТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ФЛАНДРИЯ (FWO)

Фондацията за научни изследвания на Фландрия (Research Foundation – Flanders) предоставя наградата Umicore Scientific Award 2014 в една от следните области:

  • Технология на фините частици/приложения
  • Устойчиви технологии на металосъдържащи съединения
  • Устойчива енергия
  • Съединения  в (хетерогенна или хомогенна) катализа
  • Икономически и/или социални въпроси за металосъдържащи съединения

Формулярите за участие, написани на английски език, следва да бъдат изпратени преди 1 октомври 2013 г.

Допустимият обем на формулярите и резюметата е до 5 страници, с акцент върху оригинални научни изследвания. Електронна версия на материалите, както и автобиография трябва да бъдат изпратени до Фондацията (FWO) на e-mail: [email protected].

Подробни правила за наградата, както и образец на формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет адрес: www.fwo.be

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“